Pożyczka dla studenta

pożyczka studencka

Preferencyjny kredyt studencki przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły studiowanie przed ukończeniem 25. roku życia. Studia te nie mogą być kolejnymi po złożeniu egzaminu. Dotyczy to zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich oraz doktoranckich. O kredyt studencki mogą ubiegać się także słuchacze m. in. takich placówek, jak Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego czy Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Kredyt studencki nie wymaga od studenta stałych dochodów, ma niskie oprocentowanie (około 2%, jego część jest finansowana przez budżet państwa), a co najważniejsze, można go spłacać po dwóch latach od ukończeniu studiów. Pieniądze wypłacane są w ratach przez 10 miesięcy (od października do lipca), więc student nie otrzymuje dofinansowania w trakcie wakacji. Wysokość kredytu wynosi miesięcznie 600 zł, ale na wniosek kredytobiorcy może być o 200 zł niższa. Do 31 marca oraz do 31 października należy przedstawić bankowi dokument potwierdzający zaliczenie semestru.

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu studenckiego mają osoby, które pochodzą z uboższych rodzin. Natomiast limit dochodów wynosi 2500 zł na osobę w rodzinie. Przy ubieganiu się o kredyt, należy w banku przedłożyć weksel z poręczeniem lub poręczenie osób trzecich. Inną formą zabezpieczenia może być blokada środków na rachunku bankowym. Aby otrzymać kredyt studencki, w banku, który daje taką możliwość, należy złożyć odpowiedni wniosek do 15 listopada. Niektóre placówki nie wymagają nawet założenia konta bankowego i umożliwiają przelew na rachunek w innym banku.

Pieniądze z kredytu studenckiego mogą być przeznaczone na dowolny cel. Banki nie wymagają wskazania zamiarów dotyczących rat kredytu. Jednak zaleca się, aby studenci zamiast oszczędzać inwestowali w aktywa.