Banki wciąż zaostrzają politykę kredytową

polityka bankowaRaport NBP: W IV kw. ub. roku banki nadal ograniczały dostępność kredytów dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich firm. Przewidywały, że w I kw. tego roku nastąpi silny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe.

Narodowy Bank Polski opublikował 4 lutego br. cokwartalną informację z cyklu „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W informacji tej omówione zostały zmiany polityki kredytowej banków i popytu na kredyty w IV kwartale 2012 r. oraz przewidywania banków na I kwartał br. Ankietę przeprowadzono na przełomie roku 2012 i 2013 wśród 29 banków, których łączny udział w portfelu kredytowym wynosił 81 proc.

Z analizy wynika, że w ostatnich miesiącach ub. roku kontynuowano (bo tak było również w III kw. 2012 r.) zaostrzanie polityki kredytowej. Dotyczyło to zarówno kryteriów udzielania kredytów (to wymogi dotyczące zdolności kredytowej), jak i warunków (m.in. kosztów kredytu, wysokości zabezpieczeń). Zaostrzenie polityki kredytowej miało miejsce w szczególności w przypadku sektora MSP oraz kredytów dla gospodarstw domowych. Z zapowiedzi banków wynika, że tendencja ta utrzyma się również w I kw. 2013 r. – wyjątkiem może być niewielkie złagodzenie polityki w segmencie kredytów konsumpcyjnych.

Kredyt staje się mniej dostępny przy jednoczesnym braku istotnych zmian lub spadku popytu ze strony klientów banków. W opinii banków zmiany polityki kredytowej wynikają przede wszystkim z niekorzystnych prognoz sytuacji gospodarczej oraz wzrostu ryzyka poszczególnych branż. W I kwartale 2013 r. banki dodatkowo spodziewają się istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w związku z zakończeniem programu „Rodzina na swoim”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *